ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ


Ημέρα Έναρξης: Εισάγετε την ημέρα του εναρκτήριου γεγονότος της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές ο αριθμός των ημερών του μήνα που θα επιλέξετε.
Μήνας Έναρξης: Εισάγετε τον μήνα του εναρκτήριου γεγονότος της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές 1-12
Έτος Έναρξης: Εισάγετε το έτος του εναρκτήριου γεγονότος της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές 2000-2050


Ημέρες Προθεσμίας: Εισάγετε τις ημέρες της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές 0-364.
Μήνες Προθεσμίας: Εισάγετε τους μήνες της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές 0-240. Εάν έχετε εισάγει και ημέρες, θα υπολογισθούν πρώτα οι ημέρες και ακολούθως θα προστεθούν οι μήνες
Έτη Προθεσμίας: Εισάγετε τα έτη της προθεσμίας. Αποδεκτές τιμές 0-100. Εάν έχετε εισάγει και ημέρες και μήνες, θα υπολογισθούν πρώτα οι ημέρες, θα προστεθούν οι μήνες και τέλος θα προστεθούν τα έτη